Akademik Eğitim

Bilgiyi kalıcı olarak vermek:
Bilginin kalıcı olabilmesi için bilgi, öğrenciye özgü yani onun öğrenme modeline göre verilmelidir. Öğrenme modelleriyle verilen bilginin, GÖRSEL (Akıllı Tahtalar, 3D Laboratuvarı), DENEYSEL VE UYGULAMALI (Fen Laboratuvarı) olarak ve YAPARAK YAŞAYARAK(Marker ve Robotik Laboratuvarı) kalıcı olması sağlanıyor.

Eğlenerek öğrenmek:
Bilginin alınabilmesi, özümsenmesi demek motivasyon demektir. Öğrencilerin sıkıldıkları bir konuda dinlemeyi devam ettirmesi ya da öğrenmeye kendini açması mümkün değildir. Bu sebeple derslerimizi her zaman motive edici ve eğlenceli geçecek şekilde tasarlıyor ve destekleyici aktiviteleri ders olarak planlıyoruz.

Sorgulayarak öğrenmek:
Bir bilgi alındıktan sonra öğrencinin bunu sorgulaması daha fazla bilgiye ihtiyaç duyması anlamına gelir. Tüm derslerimiz neden-sonuç ilişkisi ve Tümden gelim yöntemlerine uygun olarak işleniyor ve öğrencinin sorgulamaları sonucunda bilgiye ulaşması sağlanıyor.

Takip etmek:
Öğrencilerimizin neyi ne kadar öğrendiğini bulmak gerektiği gibi aynı zamanda bu eksikleri kişiye özgü olarak kapatıp bir sonraki hedefe ilerlemek için yeni, uzun ve kısa vadede hedeflerin belirlenmesini sağlıyoruz. Yani; kişiye özgü kendiyle yarışmasını sağlayacak motive edici hedefler ve amaçlar bulmasını sağlıyoruz. Her hafta verilen haftalık karnelerle, her ay Türkiye genelinde yapılan sınavlarla ve koçluk sistemi ile bunu destekliyoruz. Ayrıca hafta sonları öğrencinin yalnızca ihtiyacı olan derse girmesini sağlayarak bildiği derslerden sıkılmasını önleyerek birebir çalışmalarla da hiçbir akademik eksiği kalmadan kazanımlarını tamamlıyoruz.