Dil Eğitimi

İBK İngilizce Eğitimi

Bildiğimiz üzere, ikinci dil edinmek günümüz şartlarında bir gerekliliktir ve dil bizim iletişim aracımızdır. Küreselleşen dünyamızda diğer uluslardan bireylerle de iletişim içinde olmamız ve bilgi alışverişi yapabilmemiz gerekmektedir. Farklı bir ulustan olan bir kişiye kendimizi, düşüncelerimizi ifade etmeniz gerektiği zaman anadilimiz dışında yabancı bir dile ihtiyaç duyarız. Bu dillerden en revaçta olanı hepimizin bildiği üzere dünya dili haline gelen "İngilizce." Bu nedenle, İleri Bilim Koleji İngilizce öğretmenleri dünya insanı yetiştirme ilkesi ile öğrencilerine hangi yaşta olurlarsa olsunlar İngilizceyi ikinci anadilleri gibi edindirebilmeyi amaçlıyor.

Türk ve Yabancı öğretmen kadrosu farklı yaş gruplarına göre öğretim yöntem ve teknikleri, aktiviteler, materyaller kullanarak öğrencilerin dili benimsemelerini ve edinmeye istekli hale gelmelerini hedefliyorlar.

İBK ikinci dil öğretmenleri, her çocuğun farklı ve özel olduğu farkındalığı ile Cambridge Yaşam Yeterlilikleri Çerçevesi (CAMFLIC), UNESCO Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (ESD) ve Küresel Vatandaşlık Eğitimi (GCED) çerçevesinde dilin aktif kullanımına yönelik eğitim-öğretim planlamalarını T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce öğretim programını da eş zamanlı olarak takip edecek şekilde yaparlar.

İBK öğrencileri, CLIL (Content and Language Integrated Learning) yani İçerik ve Dilin Bütünleşik Olduğu Öğrenim dersleri sayesinde hem Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Beden Eğitimi, Resim, Müzik gibi ana derslerinin konularını pekiştiriyorlar hem de ana derslerine ait terim, kavram ve kelimelerin ikinci dildeki karşılıklarını öğreniyorlar. Böylece öğrenciler tüm derslerin birbirleriyle ilişkili olduğu farkındalığı ile içeriği öğrenebilmek adına dili bir araç haline getirerek disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştiriyorlar.

Öğrenciler, okullarının ikinci dil sınavları haricinde Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) temelinde seviye belirleme sınavlarına hazırlık yapıyorlar. Cambridge English ve PQS International ESOL sınav tekniklerine aşina olan öğrenciler özgüven ile dil becerilerini ortaya çıkarabiliyorlar.

İspanyolca Eğitimi

Dünya dilleri arasında anadil olarak en yaygın konuşulan ikinci dil İspanyolcadır. 21 ülkede resmi dil olan İspanyolca, 550 milyona yakın birey tarafından konuşulurken jeopolitik, ekonomik ve kültürel değişimler göz önüne alındığında öğrenilmesi gereken diller arasında ilk 10’a yerleşiyor.

İspanyolca öğretiminde en etkili ve kalıcı öğrenme yönteminin yaşayarak öğrenme olduğunu düşünüyor ve hedeflerini bu doğrultuda belirliyorlar. İBK öğrencisi için İspanyolca öğrenmek demek yalnızca dili bilmek demek değil aynı zamanda o dilin konuşulduğu ülkelerin kültürünü de bilmek demektir. Bu yüzden, anaokulundan başlayarak İspanyolcayı öğrencilere sevdirerek edindirmek, kültür aşinalığı sağlamak ve ölçme-değerlendirme uygulamaları ile öğrencilerin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olmak en temel amaçları.

Uluslararası Projeler, Yarışmalar ve Uygulamalar

JMUN (Junior Model United Nations)
JMUN (Gençler Model Birleşmiş Milletler) her yıl 11-14 yaş arası ortaokul öğrencileri için düzenlenen ve Birleşmiş Milletler'in çalışmalarını simülasyon yoluyla öğretmeyi amaçlayan üç günlük bir konferanstır.

Global Classroom Pair-Share
Global Classroom Pair-Share (Küresel Sınıf Eş-Paylaş) projesi dünya çapında sınıfları üç ay boyunca birbirine bağlayan, birbirlerinin dili ve kültürü hakkında bilgi edinmelerinin, yeni arkadaşlıklar kurmalarının ve ikinci dilleri olan İngilizceyi çeşitli temalar altında geliştirmelerinin yeni ve yenilikçi bir yoldur.

The Goals Project
The Goals Project (Amaçlar Projesi), BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için harekete geçmek üzere dünyanın dört bir yanından 5000’ni aşkın küresel sınıfın katılımı ile 6 hafta boyunca gerçekleşen bir iş birliği projesidir. Sınıflar birer Küresel Amaç üstlenip çözüm projesi üretirlerken uluslararası uzmanlarla tanışma, sorgulama yolu ile yenilik çalışması gerçekleştirme fırsatlarına sahip olurlar.

Oxford Big Read
Oxford Big Read (Oxford Geniş Kapsamlı Okuma), Oxford University Press tarafından öğrencilerin İngilizce okuma becerilerini, yaratıcılıklarını ve özgün düşünmelerini geliştirmeleri için motive etmeyi amaçlayan bir okuma yarışmasıdır.

Global Schools Program
Global Schools Program (Küresel Okullar Programı), her öğrencinin içinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük zorluklarına etkin bir şekilde yanıt vermek, sürdürülebilir ve müreffeh bir dünya şekillendirmek için gerekli bilgi, değer ve becerilerle donatılması amacı ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından yürütülen, UNESCO'nun Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ve Küresel Eylem Programını (ESD-GAP) destekleyen bir programdır.

Minecraft: Adventures in English with Cambridge
Minecraft: Adventures in English with Cambridge (Minecraft: Cambridge ile İngilizce Maceralar), Cambridge Üniversitesi'nin İngilizce yeterlilik sınavları ve öğretim materyalleri oluşturan bir bölümü olan Cambridge Assessment English ve Mojang Studios tarafından geliştirilen bir sanal alan oyunu olan Minecraft iş birliği ile oluşturulan yeni eğitsel bir premium video oyunu macerasıdır.