İBK Kültürü

İBK Kültürü

İleri Bilim kolejinde öğrenciler, bütün ihtiyaçlar düşünülerek tasarlanmış bir kampüste öğretmenleri, tüm idari kadrosu ile beraber bir aile sıcaklığında büyürken aynı zamanda kurumsal bir yapıda temelden var olmanın farkını yaşıyor.

Öğrencilerimiz karma eğitim sisteminin vermiş olduğu tüm farklılıkları yaşıyor ve ileride önüne çıkacak tüm teknolojik, kültürel gelişimlerin takibini yapabilecek seviyedeki bilim ve teknoloji kültürünün içinde eğitim yaşamını sürdürüyor. Kursları ile profesyonel basketbolcularla basketbol eğitimi alıp, yüzmeye gidiyor, kütüphanede kitabını okuyor ve konferans salonunda etkinliklere katılıyor, sunumlar yapıyor. Müzik dersliğine girip, 3D laboratuvarında 3 boyutlu eğitim alabiliyor ya da görsel sanatlar dersliğinde tuval üzerine zihnindekileri resmedebiliyor. Fen laboratuvarında deneyler yapıp yazılım dersliğinde robotik kodlama dersleri alıp 3 boyutlu çalışmalar hazırlayabiliyor.

Öğrencilerimiz, İBK’dan mezun olduktan sonra yeterli yabancı dil seviyesi sayesinde, uluslararası tüm etkinliklere güven içinde katılan bir birey olurken aynı zamanda yarışmalarda, söyleşilerde, toplum içinde ve çeşitli platformlarda söz sahibi olacak bilgi ve kültür düzeyine sahip olmuş şekilde her zaman söylenecek sözü olan geleceğin liderleri olmaya hazır oluyorlar.