Kütüphane

Kütüphane

Kütüphanemiz, yıllık ders planlarına göre belirlenen ders saatlerinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için belirli bir plana göre kullanılmaktadır. Anaokulu ve ilkokulda sınıf öğretmenleri gözetiminde, ortaokulda Türkçe öğretmenleri  gözetiminde gerçekleştirilen kütüphane programlarında amacımız; öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı ve kütüphane kullanma kültürü kazandırmaktır. Bunun yanı sıra bu derslerle onların bilgi okuryazarı bireyler olarak yetişmeleri için gerekli olan temel eğitimi almalarını da sağlamayı amaçlıyoruz.