Misyon & Vizyon

Misyonumuz

İleri Bilim Koleji’nde; kişiye özel eğitim sistemimiz ile her öğrencimize bir dünya insanı olmasını sağlayacak akademik bilgiyi, dil eğitimini, yetenek ve genel kültür eğitimini vermeyi; onları ileriye iyi insan olarak yetiştirmeyi görev edindik.


Vizyonumuz

Hedefimiz, öğrencilerimizin yaşam boyu sürecek başarıları ile ülkemizin en seçkin eğitim kurumları arasında yer almak;

Geleceğe; Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında; daima ileri bakacak, teknolojiyi ve bilimi hayatının her alanında kullanacak, uluslararası dil ve genel kültür seviyesine sahip, iyi insan olmayı hedef edinmiş, bilinçli, sorgulayan, disiplinli ve sorumluluk sahibi genç dimağlar yetiştirerek, ülkesine değer katan bir eğitim kurumu olarak var olmak.

 

İBK Kültürü

İleri Bilim kolejinde öğrenciler, bütün ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış bir kampüste öğretmenleri, tüm idari kadrosu ile beraber bir aile sıcaklığında büyürken aynı zamanda kurumsal bir yapıda temelden var olmanın farkını yaşıyor.

Öğrencilerimiz karma eğitim sisteminin vermiş olduğu tüm farklılıkları yaşıyor ve ileride önüne çıkacak tüm teknolojik, kültürel gelişimlerin takibini yapabilecek seviyedeki bilim ve teknoloji kültürünün içinde eğitim yaşamını sürdürüyor. Kursları ile profesyonel basketbolcularla basketbol eğitimi alıp, yüzmeye gidiyor, kütüphanede kitabını okuyor ve konferans salonunda etkinliklere katılıyor, sunumlar yapıyor. Müzik dersliğine girip, 3D laboratuvarında 3 boyutlu eğitim alabiliyor ya da görsel sanatlar dersliğinde tuval üzerine zihnindekileri resmedebiliyor. Fen laboratuvarında deneyler yapıp yazılım dersliğinde robotik kodlama dersleri alıp 3 boyutlu çalışmalar hazırlayabiliyor.

Öğrencilerimiz, İBK’dan mezun olduktan sonra yeterli yabancı dil seviyesi sayesinde, uluslararası tüm etkinliklere güven içinde katılan bir birey olurken aynı zamanda yarışmalarda, söyleşilerde, toplum içinde ve çeşitli platformlarda söz sahibi olacak bilgi ve kültür düzeyine sahip olmuş şekilde her zaman söylenecek sözü olan geleceğin liderleri olmaya hazır oluyorlar.

 

İyi İnsan Yetiştirmek;

Çocuklarımız akademik, dil, yetenek ve genel kültür kapsamında yetiştirirken aynı zaman da duyarlı, saygılı, empati kurabilen, ilerici, çağdaş ve laik bireyler olmasını sağlıyoruz.

Öğrencilerimiz yemekhanede, kantinde, güvenlikte, sınıf temizliğin de vb. gibi alanlarda derslerini aksatmayacak şekilde görev alarak hayata ve yaşama hazırlanıyorlar.

Ayrıca hayvan ve doğa sevgisini de onlara uzaktan bakarak değil onların sorumluluğunu alıp bakımını nöbetleşe şekilde üstlenerek yaşıyorlar. Böylece hem sorumluluk bilinci alıyor hem de hayvan ve doğa sevgisini yaşayarak öğreniyorlar.

 

İBK KOLEJİ NASIL BİR ÖĞRENCİ YETİŞTİRİYOR?

Eğitim felsefemizin özünü oluşturan “Her öğrenci farklı bir değerdir” anlayışına uygun olarak öğrencilerimizin bireysel farklılıkları göz önüne alınarak, öğretim metot ve materyalleri farklı öğrenme stili ve zeka alanlarına göre planlanır. Bilgiyi doğrudan aktarmak yerine kaynağa ulaşmada rehberlik eden öğretmenlerle, öğrencinin merkezde olduğu ve öğretim sürecine etkin bir katılım sağladığı ders ve etkinlik ortamının oluşması sağlanır. Okulumuzda okuyan öğrenciler,

 • Atatürk ilke inkılaplarını benimsemiş,
 • İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı,
 • Eleştirel ve analitik düşünme gücüne sahip,
 • Kendini doğru ifade edebilen,
 • Çevreye duyarlı,
 • Anadilini etkin kullanabilen,
 • En az bir yabancı dilde kendini ifade edebilen,
 • Çalışma disiplinine sahip,
 • Dürüst, onurlu ve ahlaklı,
 • Yaratıcı düşünce yeteneğine sahip,
 • Estetik duygusu gelişmiş,
 • En az bir enstrüman çalabilen,
 • Okuma alışkanlığı kazanmış,
 • Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş,
 • Sporu yaşamının bir parçası olarak gören,
 • Sanata, sanatçıya saygılı,
 • Öğrendiklerini hayatta uygulayabilen,
 • Kendi kültürüne yabancı olmayan,
 • Evrensel değerlere ve kültürlere saygılı olan,
 • Kendi söz ve davranışlarının sorumluluğunu alan,
 • Hedef belirleyen ve bu yolda ilerleyen,
 • Bilimsel araştırma becerileri kazanmış,
 • Kendine güvenli, cesaretli ve iletişim becerisi yüksek,
 • Empati yeteneği gelişmiş ve hoşgörülü olarak yetişir.