İlkokul

İlkokul

Her öğrencinin kendi potansiyelinin en üst seviyesine çıkabilmesi için farklı öğrenme etkinlikleri planlanır. İlkokulumuz öğrencilerin bilgiyi içselleştirerek öğrenmelerini sağlayan proje ve etkinlik tabanlı, çok çeşitli branşlarda desteklenerek çocuk gelişimine katkı sağlayan, dünya insanı yetiştirmeyi hedefleyen bütüncül bir eğitim - öğretim sistemine sahiptir.

Akadamik kadro, uzman rehberlik ve okul psikoloğumuz tarafından çeşitli envanterler aracılığıyla öğrencilerin ilgi ve yetenekleri ölçülerek onlar için en iyi yönlendirmeler yapılır ve periyodik olarak veliler bilgilendirilir.

Öğrencilerin akademik, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destek olacak şekilde programlanmış öğrenci kulüpleri kurulur.

Eğitim Yaklaşımımız

İlkokul yılları bireyin beyin fizyolojisinin geliştiği, düşünme, anlama, sınıflama, sıralama, eleştirme, analiz ve sentez yapma gibi yeteneklerini kullanmaya başlayarak yapılandırdığı yıllardır.

İleri Bilim Kolejinde, İlkokul sınıflarından başlamak üzere Atatürkçü düşünce ışığında, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen, yaratıcı ve özgüven sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefleriz.

Eğitim Yaklaşımımız
Gezi ve Sosyal Faaliyetler

Gezi ve Sosyal Faaliyetler

 • İleri Bilim Koleji ilkokul sınıflarında uygulanan Gezi ve Sosyal Faaliyetleri;
 • Türkçe etkinlikleri,
 • İngilizce etkinlikleri (Haftalık 10 Saat İngilizce Eğitimi),
 • Sportif çalışmalar,
 • Özbakım eğitimi,
 • Sanat Çalışmaları
 • Fen ve Doğa Eğitimi
 • Deneyler
 • Anne-Baba Okulu
 • Eğitici Geziler
 • Yaratıcı Drama ve Tiyatro Etkinlikleri
 • Oyun Bahçesi
 • Sanat Atölyesi
 • Aile Katılımı
 • Kulüp Çalışmaları
 • Proje Çalışmaları
 • Bilgisayar Destek Eğitimi
 • Portfolyo Çalışmaları

PDR

İnsanoğlu dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren pek çok farklı dinamikle karşı karşıya kalır. Bağımlılık evresinden sonra bu dinamikler bazen bizim kontrol edip üstesinden gelebileceğimiz şeyler iken bazen kontrol edemeyip başkalarının desteğine ve yönlendirmesine ihtiyaç duyduğumuz durumlarla karşımıza çıkabilir.

Öğrencilerimiz,  hayatlarının en uzun ve en önemli basamaklarından biri olan okul yaşantısında, büyüme ve gelişmeyle gelen kritik evrelerde, aile yaşantıları ve akran gruplarında karşılaştıkları sorunlarda, ani kriz durumlarında, beklenmeyen kayıplarda destek ve yönlendirmeye ihtiyaç duyabilmektedir.

Öğrencilerimizin, kendini tanıması, gerçekçi kararlar alabilmesi, kapasitesini geliştirmesi, çevresi ile dengeli ilişkiler kurabilmesi ve kendini gerçekleştirebilmesi adına psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimlerimiz öğrencilerimizle sürekli iletişim kurarlar.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz, Okul yöneticilerimiz ve Sınıf Öğretmenlerimiz aracılığıyla, 

-Öğrenci gruplarının yaş grubu özelliklerini dikkatle inceler, olası problemlere karşı önleyici rehberlik etmeyi hedef edinir ve çalışmalarımızı bu anlayışa uygun olarak yürütürüz.

-Bilimsel ve profesyonel bir yardım sürecini gerçekleştirmek üzere öğrenci, aile ve öğretmenlerle düzenli bireysel görüşmeler gerçekleştirir ve bu görüşmeleri kayıt altında tutarız.

-Grup ve empati çalışmalarıyla öğrencilerin farkındalıklarını artırmaya özen gösteririz.

-Önceden planlanmış ve bilgilendirmesi yapılmış öğrenci ve velilerimize yönelik seminerlerle bilgi akışını hızlandırarak ve dikkat çekecek konularla ilgili, düzenli sunumlar gerçekleştiririz.

-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz öğrencilerimizin duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını analiz edip, onlara daha hızlı ve etkin yardım edebilmek amacıyla öğretmenleri ile bireysel görüşmeler yapar hizmet içi çalışmalarla eğitim olanakları sunar.

-Velilerimize yönelik anne-baba okulu çalışmaları gerçekleştirir doğru bilinen yanlışlarla yüzleşilmesi ya da yapılan doğruların sürdürülmesi konusunda destek sağlarız.

PDR

Eğitim Kadrosu

Dilara ŞAHİN

Dilara ŞAHİN

İlkokul Müdür Yardımcısı

Öznur AYDIN

Öznur AYDIN

Okul Psikolojik Danışmanı

Buket AKTAŞ

Buket AKTAŞ

Beden Eğitimi Öğretmeni

Enes ÖZKAN

Enes ÖZKAN

Sınıf Öğretmeni

Ezgi KOÇ YÜCEL

Ezgi KOÇ YÜCEL

Sınıf Öğretmeni

Furkan DOVANKAYA

Furkan DOVANKAYA

Robotik Kodlama Öğretmeni

Gökçe ÖLÇER

Gökçe ÖLÇER

İngilizce Öğretmeni

Görkem KANDIRMAZ

Görkem KANDIRMAZ

Drama Öğretmeni

Maximiliano Ismael ZAPATA

Maximiliano Ismael ZAPATA

İspanyolca Öğretmeni

Münevver EROĞLU

Münevver EROĞLU

Sınıf Öğretmeni

Neşe Gülistan BARUT

Neşe Gülistan BARUT

İngilizce Öğretmeni

Oğuzhan GÜVENÇER

Oğuzhan GÜVENÇER

Beden Eğitimi Öğretmeni

Onur ŞERİFOĞLU

Onur ŞERİFOĞLU

Sınıf Öğretmeni

Sevda İÇELLİ

Sevda İÇELLİ

Görsel Sanatlar Öğretmeni

Sevim Demet KARGA

Sevim Demet KARGA

Fen Bilgisi Öğretmeni

Şule GÜLDÜREN

Şule GÜLDÜREN

Matematik ve Satranç Öğretmeni

Tuğba SEZGEN

Tuğba SEZGEN

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

Tuğçe TÜRKDOĞAN ÜRETÜRK

Tuğçe TÜRKDOĞAN ÜRETÜRK

Müzik Öğretmeni