Akademik Eğitim | İleri Bilim Koleji

Yükleniyor..

Bilgiyi kalıcı olarak vermek:
Bilginin kalıcı olabilmesi için bilgi, öğrenciye özgü yani onun öğrenme modeline göre verilmelidir. Öğrenme modelleriyle verilen bilginin, GÖRSEL (Akıllı Tahtalar, 3D Laboratuvarı), DENEYSEL VE UYGULAMALI (Fen Laboratuvarı) olarak ve YAPARAK YAŞAYARAK(Marker ve Robotik Laboratuvarı) kalıcı olması sağlanıyor.

Eğlenerek öğrenmek:
Bilginin alınabilmesi, özümsenmesi demek motivasyon demektir. Öğrencilerin sıkıldıkları bir konuda dinlemeyi devam ettirmesi ya da öğrenmeye kendini açması mümkün değildir. Bu sebeple derslerimizi her zaman motive edici ve eğlenceli geçecek şekilde tasarlıyor ve destekleyici aktiviteleri ders olarak planlıyoruz.

Sorgulayarak öğrenmek:
Bir bilgi alındıktan sonra öğrencinin bunu sorgulaması daha fazla bilgiye ihtiyaç duyması anlamına gelir. Tüm derslerimiz neden-sonuç ilişkisi ve Tümden gelim yöntemlerine uygun olarak işleniyor ve öğrencinin sorgulamaları sonucunda bilgiye ulaşması sağlanıyor.

Takip etmek:
Öğrencilerimizin neyi ne kadar öğrendiğini bulmak gerektiği gibi aynı zamanda bu eksikleri kişiye özgü olarak kapatıp bir sonraki hedefe ilerlemek için yeni, uzun ve kısa vadede hedeflerin belirlenmesini sağlıyoruz. Yani; kişiye özgü kendiyle yarışmasını sağlayacak motive edici hedefler ve amaçlar bulmasını sağlıyoruz. Her hafta verilen haftalık karnelerle, her ay Türkiye genelinde yapılan sınavlarla ve koçluk sistemi ile bunu destekliyoruz. Ayrıca hafta sonları öğrencinin yalnızca ihtiyacı olan derse girmesini sağlayarak bildiği derslerden sıkılmasını önleyerek birebir çalışmalarla da hiçbir akademik eksiği kalmadan kazanımlarını tamamlıyoruz.

İLERİ BİLİM KOLEJİ

NUMARANIZI BIRAKIN SİZİ ARAYALIM

‘’Form yardımıyla numaranızı bırakın sizi arayalım, eğitim anlayışımızı ve olanaklarımızı anlatalım.‘’

Lütfen size ulaşabileceğimiz bir telefon numarası ve ilgili birimin size ulaşabilmesi için ilgilendiğiniz okulu seçiniz. Teşekkür ederiz.

İleri Bilim Koleji Eğitim Kurumları tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve İleri Bilim Koleji Eğitim Kurumları’nın Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim.

Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketleriniz tarafından, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, İleri Bilim Koleji Eğitim Kurumları’nın velilerine/personellerine ürün / hizmet sunması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, bu form ile bilgilerimi göndererek açık rızamla onay veriyorum.