Dil Eğitimi | İleri Bilim Koleji

Yükleniyor..

İBK İngilizce Eğitimi

 

Bildiğimiz üzere, yabancı dil öğrenmek günümüz şartlarında bir gerekliliktir ve dil bizim iletişim aracımızdır. Hızla gelişen dünyamızda diğer uluslarla da iletişim içinde olmamız ve bilgi alışverişi yapabilmemiz gerekmektedir. An gelir farklı bir ulustan olan bir kişiye kendinizi, düşüncelerinizi ifade etmeniz gerekir işte orda anadilimiz dışında yabancı bir dile ihtiyaç duyarız. Bu yabancı dillerden en revaçta olanı hepimizin bildiği üzere dünya dili haline gelen “İngilizce”. Bu nedenle İleri Bilim Koleji İngilizce öğretmenleri öğrencilerine hangi yaşta olurlarsa olsunlar İngilizceyi ikinci anadilleri gibi öğretebilmeyi amaçlıyor. Türk ve Yabancı öğretmen kadrosuyla farklı yaş gruplarına göre çeşitli öğretim teknikleri, aktiviteler, materyaller kullanarak öğrencilerin dili benimsemelerini ve öğrenmeye istekli hale gelmelerini hedefliyorlar. İBK yabancı dil öğretmenleri her çocuğun farklı ve özel olduğunu bilerek eğitim-öğretim planlamalarını yaparlar.

 

İBK öğrencileri okullarının kendi yabancı dil sınavları haricinde Avrupa Ortak Dil Kriterleri (Common European Framework) çerçevesinde seviye belirleme sınavlarına hazırlık yapıyorlar. Bu sayede öğrenciler kendilerine olan özgüvenlerini ve dil becerilerini ortaya çıkarabiliyorlar. Tüm bu hedeflerin yer aldığı eğitim sürecinde kurumumuz Cambridge Üniversitesi yayınları ve öğretmen eğitimleriyle de destekleniyor.

 

İspanyolca Eğitimi

Dünya dilleri arasında ikinci sırada yer alan ve İngilizceden sonra en yaygın olarak konuşulan dil İspanyolcadır. 21 ülkede resmi dil olan İspanyolca, 600 milyona yakın kişi tarafından konuşulurken jeopolitik, ekonomik ve kültürel değişimler göz önüne alındığında öğrenilmesi gereken diller arasında ilk 10’a yerleşiyor.

İspanyolca öğretiminde en etkili ve kalıcı öğrenme yönteminin yaşayarak öğrenme olduğunu düşünüyor ve hedeflerini bu doğrultuda belirliyorlar. İBK öğrencisi için İspanyolca öğrenmek demek yalnızca dili tam anlamıyla bilmek demek değil aynı zamanda o dilin kültürünü de bilmek demektir. Bu yüzden anaokulundan başlayarak İspanyolca dil eğitimini öğrencilerine sevdirerek öğretmek en temel amaçları.

 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) Programı

 

Clil ; matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, beden eğitimi, resim, müzik gibi derslere ait bazı konu ve içeriklerin yabancı dil derslerine entegre edilerek işlenmesini öngören, bu sayede ikinci dil ile diğer dersler arasında disiplinler arası ilişkiler kuran yeni bir eğitim yaklaşımıdır.

İBK’de clil dersleri sayesinde öğrenciler hem ana derslerinin konularını pekiştiriyorlar hem de ana derslerine ait terim, kavram ve kelimelerin yabancı dildeki karşılıklarını öğreniyorlar. Böylece öğrenciler tüm derslerin birbirleriyle ilişkili olduğunu fark ederek dil öğrenimlerini daha anlamlı hale getirmiş oluyorlar.

-

Uluslararası Projeler

 

DI (Destination and Imagination)

 

SDG (Sustainable Development Goals)

İLERİ BİLİM KOLEJİ

NUMARANIZI BIRAKIN SİZİ ARAYALIM

‘’Form yardımıyla numaranızı bırakın sizi arayalım, eğitim anlayışımızı ve olanaklarımızı anlatalım.‘’

Lütfen size ulaşabileceğimiz bir telefon numarası ve ilgili birimin size ulaşabilmesi için ilgilendiğiniz okulu seçiniz. Teşekkür ederiz.

İleri Bilim Koleji Eğitim Kurumları tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve İleri Bilim Koleji Eğitim Kurumları’nın Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim.

Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketleriniz tarafından, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, İleri Bilim Koleji Eğitim Kurumları’nın velilerine/personellerine ürün / hizmet sunması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, bu form ile bilgilerimi göndererek açık rızamla onay veriyorum.